Džuma namaz u Firdeusu Offenbach

Džuma namaz se od januara 2022. godine obavlja u novim prostorijama džemata na adresi Sprendlinger Landstraße 180, Gebäude 4 EG, 63069 Offenbach am Main.

Preporuka za sve klanjače je da se ne koristi parking koji se nalazi uz džamiju. Cijeli parking je već ranije zakupljen i ovlaštene kontrolne službe vlasnika parkinga često kažnjavaju nepropisno parkiranje.

Džematlije koje dolaze u džamiju mogu besplatno koristiti parking koji se nalazi oko 200 metara od zgrade džemata, u ulici Schumannstraße.

U zimskom periodu džuma se klanja u 13:30 sati.

Važno je napomenuti da se hutba prezentuje na njemačkom jeziku.

Prilikom boravka u džamiji na džuma namazu, ali i prilikom svake druge džematske aktivnosti, svi posjetioci su obavezni poštovati higijenska pravila vezana za Covid-19 pandemiju koja se redovno ažuriraju od strane organa vlasti grada Offenbach am Main i pokrajine Hessen. Pored svih važećih pravila, a zbog sigurnosti svih nas, izdvajamo sljedeće:

  • obavezno nošenje zaštitne maske
  • dezinfekcija suku pri ulasku u džematske prostorije
  • korištenje privatne sedžade za obavljanje namaza
  • držanje odstojanja