Na Dzuma namaz u džamiju džemata Firdeus ne dolaze samo vjernici iz grada Offenbach am Main, nego i iz svih okolnih gradova kao što su Frankfurt am Main, Hanau, Darmstadt, Mainz, Mühlheim am Main, Aschaffenburg, te mnogih drugih gradova. Pored toga, redovno nam dolaze i naša braća koja nisu sa našeg govornog područja, porijeklom iz Egipta, Maroka, itd. Svi vjernici su uvijek dobrodošli.

Dzuma namaz u džematu Firdeus se klanja u našoj džamiji koja se nalazi na adresi Sprendlinger Landstraße 180, Gebäude 4 EG, 63069 Offenbach am Main.

Preporuka za sve klanjače je da se ne koristi parking koji se nalazi uz džamiju. Cijeli parking je već ranije zakupljen i ovlaštene kontrolne službe vlasnika parkinga često kažnjavaju nepropisno parkiranje.

Džematlije koje dolaze u džamiju mogu besplatno koristiti parking koji se nalazi oko 200 metara od zgrade džemata, u ulici Schumannstraße.

U zimskom periodu džuma se klanja u 13:30 sati, dok se u ljetnom klanja u 14:30 sati. Pratite nas na društvenim mrežama kako biste uvijek bili sugurni u kojem terminu se klanja dzuma, na koju temu je hutba i ko je hatib.

Važno je napomenuti da je naša hutba na bosanskom jeziku.

Sta je i sta znaci Dzuma

Džuma namaz je redovni sedmični namaz koji muslimani klanjaju svakog petka umjesto podne namaza. Džuma je strogo obavezna za sve muškarce koji su punoljetni, zdravi, slobodni (nisu zarobljeni) i koji nisu na putovanju.

Žene, djeca, zarobljenici (robovi) i putnici nisu obavezni klanjati Džuma namaz, ali je dozvoljeno i cak pohvalno da dzumu obavljaju žene i djeca. U slučaju dolaska manje djece na dzumu, roditelji trebaju da pouče svoju djecu o pravilima ponašanja na džuma namazu kao i tokom hutbe, te da se pobrinu da djeca ne ometaju druge klanjace.

Ako neko ko je obavezan da klanja džumu istu propusti, obavezan je da klanja redovni podne namaz tog petka.

Utemeljenje Dzuma namaza u Kur'anu i Hadisu

Obaveza Džuma namaza jasno je propisana u Kur'anu i Hadisu. U Kur'anu se kaže:

"O vjernici, kad se u petak na namaz pozove, požurite ka spominjanju Allaha, i kupoprodaju ostavite, to vam je bolje, neka znate!" (El-Džuma, 9 ajet)

Ovaj ajet jasno nalaže muslimanima da prisustvuju Džuma namazu i da ga ne zapostavljaju zbog bilo kojeg posla ili aktivnosti.

U Hadisu se od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao:

"Ko propusti petkom namaz tri džume zaredom bez opravdanja, Allah će mu srce zapečatiti." (Ebu Davud, Tirmizi i Ibn Madže)

"Džuma je dužnost svakog muslimana koji se nalazi u džematu, osim četverice: roba, žene, dječaka i bolesnika." (Ebu Davud)

Navedeni hadisi jasno ukazuju na ozbiljnost propuštanja Džuma namaza i upozorava muslimane na posljedice koje proizlaze iz takvog čina.

Značaj Dzuma namaza

Džuma namaz ima mnogobrojne prednosti za vjernike. Prije svega, džuma je ibadet koji predstavlja iskaz pokornosti Allahu dž.š. i ispunjavanje jednog od temeljnih islamskih obaveza. Dalje, pruža priliku za druženje i razmjenu iskustava sa drugim vjernicima, što jača osjećaj zajedništva i solidarnosti te podstiče na učenje o islamu, jer se tokom hutbe govori o važnim vjerskim temama.

Džuma namaz je prilika za muslimane da se okupe u džematu, da zajednički ispune svoju vjersku dužnost i da se povežu sa svojom zajednicom.

Uslovi ispravnosti Džume

Džuma namaz se sastoji od nekoliko dijelova koji su uslov da bi Dzuma bila ispravna:

 • da nastupni namasko vrijeme (podnevsko)
 • da se namaz klanja u džematu od minimalno dvojice dzematlija osim Imama
 • Hutba
 • vjernik koji pristigne na minimalno drugi rekat dzume namaza, stigao je na džuma namaz

 

Dzuma namaz - Vrijeme

Džuma namaz se klanja u džematu petkom u vrijeme podne namaza. Dakle, ezan za dzumu namaz se uci u isto vrijeme kada bi se trebao uciti ezan za podne namaz tog dana.

Kako se klanja Dzuma namaz

Dzuma namaz se sastoji od dva rekata koji se klanjaju kao svaka druga dva rekata.

Tokom namaza pohvalno je da Imam uci naglas.

Ne postoji mogućnost da se dzuma namaz klanja mimo dzemata jer je ista naredjena da se obavlja iskljucivo u dzematu.

Dzuma namaz se klanja u džamiji, a može se klanjati i na otvorenom prostoru.

Nakon što mujezin prouči ezan, hatib sa minbera drzi hutbu, a nakon hutbe se klanjaju dva rekata dzuma namaza čime se džuma završava.

Pohvalno je da Imam na prvom rekatu dzuma namaza uči suru El-Džum’a, a na drugom suru El-Munāfikūn, ili prema drugoj predaji na prvom rekatu suru El-‘Al, a na drugom El-Gāšije.

Ukoliko je na dzumi prevelika gužva, dozvoljeno je da se klanja na način da se sedžde izvršavaju na leđima klanjača koji klanjaju ispred.

Poslije džuma namaza se mogu klanjati 4 rekata sunneta u dzamiji ili 2 rekata sunneta kod kuce, dok nafila namazi prije dzume nemaju utemeljenje.

Džumanska hutba

Hutba je kratko obraćanje hatiba prisutnim vjernicima na dzumi na različite vjerske i društvene teme. Prvi dio hutbe je na arapskom jeziku, dok se drugi dio hutbe prezentuje na bosanskom jeziku. Hutba traje prosječno do 20 minuta.

Sunneti vezani za hutbu

 • dok traje hutba, lijepo je da klanjači budu okrenuti prema hatibu
 • od propisa je da hutba bude kratka
 • lijepo i pohvalno je da hatib na hutbi upućuje dove za sve muslimane

Sta je dozvoljeno dok traje hutba?

 • dok traje hutba, dozvoljeno je donijeti salavat na Allahovog Poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, tihim glasom
 • ako neko kasni na džumu i pristupa dzumi dok traje hutba, dozvoljeno je i pohvalno da se klanjaju dva rekata tehijetul-mesdžida, bez obzira što je hutba u toku.

Zabrane i greške vezane za Dzumu

 • dok traje hutba, strogo je zabranjeno pricati
 • tokom hutbe se ne naziva selam, ne odgovara se na selam, ne nazdravlja se onome ko kihne, cak se ni isaretom nista ne pokazuje, rukom, i sl.
 • zabranjeno je tokom hutbe igrati se sa bilo kakvim predmetom, mobitelom, i sl.
 • zabranjeno je rukovati se dok hutba traje

Petkom je pohvalno

 • učenje sure El-Kehf
 • sto vise doviti
 • okupati se prije dzume
 • namirisati se
 • obući najljepšu odjeću
 • čistiti zube misvakom
 • doći na džumu što ranije, po mogućnosti pješice