Žene u džematu Firdeus nisu samo članice zajednice na papiru nego su su nezaobilazni dio duhovnog, edukativnog i organizacionog dijela našeg džemata. Njihova predanost, angažman i raznolik doprinos čine Firdeus mjestom gdje se zajednica istinski razvija i raste.

U samoj džamiji Firdeus, osmišljenoj sa posebnom pažnjom prema potrebama žena, ističe se prostorija namijenjena isključivo ženama, pružajući im udobnost i privatnost prilikom obavljanja namaza i drugih aktivnosti. Ova posebnost svjedoči o predanosti zajednice u zadovoljavanju potreba svojih ženskih članova i podsticanju osjećaja pripadnosti.

Ponosni smo na činjenicu da naše sestre aktivno učestvuju u raznim obrazovnim i duhovnim programima prilagođenim njihovim interesima i potrebama, kao i drugim aktivnostima džemata.

Predavanja za žene

Redovna predavanja održavaju se na teme relevantne za život žene u Islamu, pokrivajući širok spektar tema od islamskog prava do ličnog razvoja.

Tematski bogata predavanja nude našim sestrama priliku da nauče ili da se podsjete o određenim detaljima koji su direktno ili indirektno vezani za ženu vjernicu, majku, sestru, kćerku, te im omogućava da međusobno razgovaraju o pitanjima koja su im bliska.

Skoro svako predavanje za sestre se održava u našoj džamiji koje naše džematlijke iskoriste za ugodno druženje, odmor od svakodnevnice i opuštanje u najljepšem okruženju.

Halka Kur'ana za sestre

U okviru svojih redovnih aktivnosti, žene se okupljaju u džamiji Firdeus gdje se pod vodstvom edukovanih ženskih mualima podučavaju ispravnom učenju Kur'ana. Fokus u ovakvim edukativnim halkama je na ispravnom izgovaranju harfova tokom učenja Kur'ana te na primjeni tedžvidskih pravila.

Sufara - Kur'anasko pismo za žene

Ovaj program pruža ženama iz Firdeusa priliku da, ukoliko to već ne znaju, nauče čitati Kur'ansko (arapsko) pismo, omogućavajući im da na koncu počnu sa učenjem Kur'ana. Termini se dogovaraju prema potrebi individualno ili u manjim grupama.

Kontaktirajte nas

Ostale aktivnosti žena

Pored navedenih aktivnosti koje se ciljano pripremaju samo za sestre, ženski dio džemata Firdeus takođe učestvuje i na ostalim aktivnostima gdje je to prikladno i moguće. Tokom naših redovnih edukativnih predavanja i dersova, naše sestre nesmetano mogu da prate predavače iz svoje prostorije, bez da im je narušena njihova privatnost i diskrecija.

Žene iz Firdeusa također aktivno doprinose organizaciji raznih džematskih događaja poput raznih izleta, druženja, tradicionalnih iftara tokom mjeseca Ramazana, Večeri Kur'ana, Marša mira, ali i drugih aktivnosti koje organizuje naša zajednica.

Ponosno ističemo naše članice iz IT sektora koje su lijep primjer kako žene doprinose zajednici i kroz tehnološke aspekte. Marketing i prezentacija džemata u digitalnom svijetu dobiva poseban nivo zahvaljujući angažmanu sestara džemata Firdeus. Njihov angažman u upravljanju sadržajima na društvenim mrežama i kanalima osigurava zaista jednu efikasnu komunikaciju sa širom zajednicom.