Mektebska nastava se u našem džematu izvodi nedjeljom za sve grupe u terminu od 10:00 - 12:30 sati.

Poslije nastave se klanja podne namaz u džematu, čime se mektebska nastava završava.

Novi polaznici se mogu upisati bilo kada, zato kontaktirajte nas kako biste dobili informaciju o tačnom terminu, ili nas posjetite u našoj džamiju.

Napominjemo da je mektebski raspust u isto vrijeme kada su i raspusti u Njemačkoj, ondosno u pokrajini Hessen, grad Offenbach am Main. Za vrijeme raspusta se mektebska nastava ne održava.

Šta je Mekteb

Mekteb je arapska riječ za "školu", a predstavlja temelj osnovnog islamskog obrazovanja, posebno za djecu. Mektebska nastava za muslimana vjernika igra ključnu ulogu u prenošenju temeljnih islamskih znanja, a djeci pomaže da steknu osnovna znanja o islamu i da se razviju u moralne i odgovorne osobe.

U mektebu se djeca uče osnovama islama, osnovama islamskog načina života i ponašanju u društvu, osnovama arapskog pisma (čitanje, pisanje i izgovor), osnovama gramatike arapskog jezika, te učenju (pravilnom iščitavanju) Kur'ana.

Suština mekteba

Mektebska nastava džemata Firdeus se odvija jednom sedmično, i to uvijek nedjeljom za sve uzrasne grupe. Nastavni plan obuhvata sljedeće teme:

Pet stubova islama
Ovi temeljni principi čine temelj islamskog vjerovanja i prakse, a obuhvataju vjerovanje, namaz, zekat, post tokom ramazana i Hadždž (hodočašće Mekke).

Islamska etika i moralnost
Mektebi usađuju u djecu temeljne islamske vrijednosti, naglašavajući ljubaznost, suosjećanje, iskrenost, odgovornost i poštovanje prema drugima.

Sufara
Učenje arapskog jezika, jezika Kur'ana, vitalan je aspekt obrazovanja mekteba. Djeca stječu osnovne vještine čitanja, pisanja i izgovora, postavljajući temelj za daljnja studija arapskog jezika.

Učenje Kur'ana
Kur'an ima ogromnu važnost u islamu pa se zbog toga u mektebu djeca podučavaju da recituju Kur'an točno i s pravilnim Tedžvidom (pravilima izgovora), potičući dublje razumijevanje sadržaja. Obzirom da se Kur'ansko pismo značajno razlikuje od naših slova i izgovora, najbolje podučavanje Sufare i Kur'anskom pisma je uz kompetentnu osobu u mektebu.

Mekteb u džematu Firdeus

U džematu Firdeus, mektebska nastava za djecu svih uzrasta zauzima posebno mjesto u ukupnoj društvenoj i vjerskoj aktivnosti. Ova neformalna islamska škola, koju vodi imam džemata Firdeus, hafiz Emin efendija Hadžibegic, pruža djeci priliku da steknu temeljna islamska znanja, razviju moralne vrijednosti i upoznaju se s bogatim kulturnim nasljeđem islama.

Plan i program prilagođen uzrastu

Mektebska nastava u džematu Firdeus prilagođena je različitim uzrastima djece. Za najmlađe polaznike, mektebske aktivnosti fokusiraju se na učenje Kur'anskog pisma ili Sufare i osnovnih islamskih pojmova.. Starija djeca imaju priliku da se upoznaju s detaljnim vjerskim temama, lekcijama iz Akide i Fikha, kao i da uče Kur'an.

Za žensku djecu nastavu vode dzematske Mualime, uciteljice islamske škole. Mualime vode računa o specifičnim potrebama i interesima ženske djece, te stvaraju pozitivno i inspirativno okruženje za njihovo učenje.

Hatme

Jednom godišnje, djeca u mektebu Firdeus imaju priliku da pokažu svoje stečeno znanje kroz Hatme. Hatme predstavljaju završni ispit i obilježavanje završetka jedne mektebske školske godine. Za djecu, Hatme su prilika za slavlje i proslavu, a često se pripremaju i prikladni pokloni za djecu koja su uspjesno zavrsila mektebsku obuku.

Djeca iz mekteba Firdeus imaju priliku da svoje stečeno znanje prezentuju široj publici na manifestaciji "Večer Kur'ana" koju džemat Firdeus organizuje svake godine. Na ovoj manifestaciji, djeca izvode određene vjerske sadržaje, poput recitiranja Kur'ana i učenja ilahija.

Mekteb u džematu Firdeus igra značajnu ulogu u razvoju vjerskog i kulturnog identiteta kod djece. Kroz mektebsku nastavu, djeca ne samo da stiču znanje o islamskim principima, već i razvijaju moralne vrijednosti, osjećaj empatije i odgovornosti prema drugima. Mekteb također pomaže djeci da se osjećaju povezano sa svojom vjerskom zajednicom i kulturom, što je važna karika u njihovom osobnom i društvenom razvoju.

U mekteb džemata Firdeus se može uključiti svako i u bilo koje vrijeme. Naš Mualim i Mualime će se pobrinuti da svako dijete integrišu u prikladnu grupu te da mu pomognu da se uklopi u nastavni plan i program.

Dobro nam došli u mekteb džemata Firdeus.