Allah dž.š. poručuje u Kur'anu, sura El-Bekare, ajet 274:

"Oni koji udjeljuju imanja svoja i noću i danju, tajno i javno, dobit će nagradu od Gospodara svoga i ničega se oni neće bojati i ni za čim oni neće tugovati"

Džemat Firdeus se finansira većinom sredstvima koja prikupljamo od naših članova džemata, te od donacija prikupljenih od naših sponzora.

Donator može postati svako, ko je član ili ko nije član džemata, a ko ima iskrenu namjeru da u ime Allah dž.š. finansijski ili materijalno pomogne rad naše male zajednice, nadajući se obećanoj nagradi uzvišenog Gospodara.

Za novčane uplate:

Uplata preko PayPal-a

Uplata direktno na račun džemata:

Bürgerforum Firdeus Offenbach e. V.
Städtische Sparkasse Offenbach am Main
IBAN: DE66 5055 0020 0004 1299 03
BIC: HELADEF10FF

Za uplatu pomoći za troškove iznajmljivanja prostorija džemata:
Verwendungszweck: Donacija za mjesečne troškove džemata Firdeus

Za uplatu vakufa za izgradnju/kupovinu džamije Firdeus:
Verwendungszweck: Donacija za kupovinu džamije Firdeus

Za podršku organizacije Večeri Kur'ana ili nekog drugog događaja:
Verwendungszweck: Donacija za organizaciju događaja __(navesti kojeg događaja)

Za svaki drugi oblik donacije i pomoći u radu naše organizacije, kontaktirati nekoga iz uprave džemata.