Jedna od ključnih aktivnosti koje Džemat Firdeus nudi su redovna predavanja i dersovi na različite vjerske teme, obogaćujući duhovnost i znanje svojih članova. Uz predavanja iz različitih aspekata islamskog znanja, Džemat Firdeus obrazuje i duhovno osnažuje svoje članove, doprinoseći tako bogatstvu islamske zajednice u Offenbachu i šire.

Predavanja iz Akide i Fikha

Svake srijede, članovi Džemata Firdeus imaju priliku uroniti u temelje islamskog učenja kroz predavanja iz akide i fikha. Pod vođstvom šejha Hafiza Edisa Gorčevića, ova predavanja pružaju dublje razumijevanje vjerskih principa i pravnih propisa, gradeći čvrste osnove za daljnje duhovno sazrijevanje.

Predavanja iz Hadisa

Subotnji termini rezervisani su za predavanja iz Hadisa, koji su ključni izvori islamskog prava, etike i duhovnosti. Ovi trenuci, vođeni imamom Hafizom Eminom ef. Hadžibegić, omogućavaju članovima da se povežu sa životnim primjerima Poslanika Muhammeda sallallallahu 'alejhi ve sellem, te da iz njegovog sunneta crpe inspiraciju za svoj svakodnevni život.

Predavanja is sire (životopisa) Poslanika Muhammeda sallallallahu 'alejhi ve sellem

Nedjeljna poslijepodnevna predavanja iz sire pružaju dublji uvid u život Poslanika Muhammeda sallallallahu 'alejhi ve sellem. Ova predavanja ističu važnost karaktera Poslanika Muhammeda sallallallahu 'alejhi ve sellem, njegovih moralnih vrijednosti, te potiču vjernike da ih primijene u vlastitom životu.

Islamska predavanja za žene

Svjesni važnosti inkluzije i prilagođavanja, džemat Firdeus organizuje posebna predavanja namijenjena ženama. Tematski prilagođena njihovim potrebama, ova predavanja pružaju prostor za diskusiju o temama koje su relevantne i važne za žensku publiku, osnažujući ih duhovno i obrazovno.

Online vjerska predavanja

Uzimajući u obzir moderna tehnološka dostignuća, džemat Firdeus proširuje svoj uticaj i van fizičkih granica kroz online predavanja. Online platforme omogućavaju vjernicima da uče iz udobnosti svojih domova.

Gostujuća predavanja

Džemat Firdeus nekoliko puta godišnje ugosti eminentne islamske predavače koji održe seriju predavanja za članove džemata i širu javnost. Ova gostujuća predavanja predstavljaju priliku za razmjenu ideja, razgovor sa stručnjacima iz određenih oblasti i dodatno obogaćivanje znanja i duhovnosti.

Pridružite se i vi džematu Firdeus i iskoriste bogatstvo predavanja i obrazovnih resursa koje imamo.

Za više informacija o terminima predavanja, pratite nas na društvenim mrežama ili nas kontaktirajte direktno.