Pratite aktivnosti džemata Firdeus i na društvenim mrežama

Facebook

Instagram

YouTube

TikTok

X (Twitter)

Threads

 

Džemat Firdeus redovno objavljuje korisne vjerske sadržaje koji imaju za cilj da edukuju ili podsjete naše pratioce na određen vjerski propis, ali i da im prenesu neku zanimljivu priču iz historije Islama. Ovu vrstu sadržaja možete pronaći na sljedećim kanalima:

Whats App

Telegram

Viber