Halka Kur'ana

Halke Kur'ana su aktivnosti koje se redovno održavaju u džamiji Džemata Firdeus. U okviru ovih aktivnosti, vjernici imaju priliku učiti Kur'an pod nadzorom džematskog Imama hafiza Emin ef. Hadžibegića, koji sluša i po potrebi ispravlja njihovo učenje. Ispravnost učenja Kur'ana je od suštinskog značaja, stoga su ovi časovi od neprocjenjive važnosti za duhovni razvoj svakog vjernika.

Značaj Halke Kur'ana

Pod vodstvom hafiza, vjernici usavršavaju svoje čitanje Kur'ana, što je ključno za tačno prenošenje Allahove džš riječi.

Vjernici imaju priliku da direkno postavljaju pitanja vezana za njihovu individualnu potrebu ili eventualnu poteškoću da se savlada određeno tedžvidsko pravilo ili propis.

Učenje Kur'ana pred grupom pomaže da se stekne rutina u učenju kako bi na kraju svaki učač bez poteškoća i dilema samostalno učio Kur'an na ispravan način.

Halke Kur'ana također promovišu zajedništvo među vjernicima, pružajući im priliku da se okupljaju i uče zajedno.

Proces Halke Kur'ana

Halke Kur'ana u džematu Firdeus vodi naš hafiz Emin ef. Hadžibegić koji ima duboko poznavanje pravila Tedžvida. Tokom časova vjernici uče Kur'an dok ih hafiz prati i po potrebi ispravlja i usmjerava prema tačnom izgovoru. Svaki sljedeći čas se uči neka druga stranica ili sura iz Kur'ana što predstavlja dodatni izazov za učače jer se redovno sreću sa novim ajetima u Kur'anaski pravilima.

Halke Kur'ana u džematu Firdeus predstavljaju dragocjenu priliku za vjernike da prodube svoje vještine učenja Kur'ana. Cilj nam je da nam učenje Kur'ana bude prije svega svakodnevna praksa, a nakon toga vodilja i životno upustvo što nije moguće ako ga ne znamo pravilo učiti.

Sufara - Kur'ansko pismo

Pored Halke Kur'ana, džemat Firdeus također organizuje časove Sufare za odrasle vjernike. Mnogi od nas iz različitih razloga nisu imali priliku da ranije nauče čitati Kur'anske harfove. Cilj nam je da omogućimo svakom zainteresovanom vjerniku da nauči osnove Sufare kako bi kasnije kroz halke Kur'ana uvježbao tečno učenje Kur'ana.

Na ovim individualnim ili grupnim časovima fokus je na učenju Kur'anskog pisma i arapskih harfova, što je ključno za čitanje i učenje Kur'ana. Časove sufare vodi hafiz ili neko od džematlija koji dobro poznaju Kur'ansko pismo.

Za više informacija o terminima Halke Kur'ana i Sufare, molimo kontaktirajte džemat Firdeus.

Pratite nas takođe i na društvenim mrežama kako biste uvijek imali aktuelne informacije i tačne termine naših aktivnosti.